Indian® Motorcycle-Sweden-Provkörning

Test ride SE

Provkörning
captcha
check

... kommande evenemang, nyheter, produktinformation och marknadsföringsaktiviteter. Jag ger uttryckligt medgivande till att kontaktas av Polaris eller en tredje part som har anlitats av Polaris för att delta i undersökningar om tidiga köpare och motta produktinformation, direkta e-postmeddelanden och e-post med information om kommande evenemang, nyheter, produktinformation och marknadsföring/erbjudanden.** Din information kan komma att överföras till Polaris företag i USA och/eller andra jurisdiktioner. Dataöverföringar mellan Polaris företag styrs av ett dataöverföringsavtal som baserats på EU:s modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje länder, för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och sekretess. Insamlade data är riktade till företagen i Polaris-gruppen och kommer inte att överlämnas eller säljas till andra företag.

 Du har rätt att begära åtkomst, ändra, ta bort och begränsa bearbetningen av dina personuppgifter, likväl som att återta ditt medgivande när som helst, utan att detta påverkar lagligheten av hantering som redan genomförts, baserat på ditt medgivande innan återtagandet av detta. För att göra detta ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@polaris.com.

Newsletter SE

Newsletter